องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือการปฏิบัติงาน กองคลัง

คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาตก่อสร้าง 

คู่มือการปฏิบัติงาน งานเกษตรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คู่มือการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คู่มือการปฏิบัติงาน การเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.หนองมะแซว

คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

คู่มือประชาชน

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 0
เมื่อวาน : 141
7 วันที่ผ่านมา : 722
เดือนนี้ : 4103
ทั้งหมด : 100145
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×