องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
กองสาธารณสุขฯ

 

นางสาวพิมพ์ชนก พร้อมไธสง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 
นายพลธิวัฒน์ สารทอง
นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 087-9598827
นางสาวกัณญาภัค เคนน้อย
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการกองสาธารณสุข)
เบอร์โทรศัพท์ 091-9384829
นายอาคม แก้วมงคล
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน)
เบอร์โทรศัพท์ 088-1183912
นายเอกนิวัฒน์ ทนุจันทร์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานขับรถขยะ)
เบอร์โทรศัพท์ 062-9549889
นายสุดสาคร สุวะรักษ์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานประจำรถพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้น)
เบอร์โทรศัพท์ 065-3178650
นายสวน ประทุมทอง
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานประจำรถพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้น)
เบอร์โทรศัพท์ 083-2038235
นายนิยม อุ่นวงค์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน)
เบอร์โทรศัพท์ 083-5420913
นายขจรศักดิ์ วิเศษรัตน์

คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน)
เบอร์โทรศัพท์ 080-4908586

นายพิเชฐ เข็มสุข

จ้างเหมาบริการ พนักงานเก็บขยะ
เบอร์โทรศัพท์ 

นายอลงกรณ์ ก้อนทอง

จ้างเหมาบริหาร พนักงานเก็บขยะ
เบอร์โทรศัพท์

นางยุพิน ธนูศิลป์

จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานเตาเผาขยะ
เบอร์โทรศัพท์

นายบุญยัง ชาวะรักษ์

จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานเตาเผาขยะ
เบอร์โทรศัพท์

 
 

 

 

 

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 23
เมื่อวาน : 62
7 วันที่ผ่านมา : 448
เดือนนี้ : 2589
ทั้งหมด : 148943
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×