สำนักปลัด

 

จ.ส.อ.ณรงค์ศักดิ์ อัคฮาด
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทรศัพท์ 090-2988946
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางราตรี รูปโฉม
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 098-1046522
นายกฤษฎา บุญสาหัส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ 
พ.จ.อ.สุริยา กีกอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 097-3355368
นางสาวนฤมล  กัลยารัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 087-4006542
นายสิริชัย ปัญญาวุฒิ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 080-4157081
นางสาวกุลจิรา  บุญกัณท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 097-0562741
นายวาณิชย์  ส่องใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 062-8463227

ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน ถามะพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอรโทรศัพท์ 061-9368558

 

นายชานนท์ ต้นโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทรศัพท์ 080-3859929
นางสาวทัศนีย์ สุวะรักษ์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน)
เบอร์โทรศัพท์ 096-4405105
นางสาวปพิชญา  งอมสระคู
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล)
เบอร์โทรศัพท์ 094-2760444
นายณรงค์  ถามะพันธ์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำ)
เบอร์โทรศัพท์ 094-2854249
นายธีรภัทร ภูคงน้ำ
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานส่งเสริมเกษตร)
เบอร์โทรศัพท์ 080-7234948
นายทศพล โคดม
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถยนต์)
เบอร์โทรศัพท์ 080-3579902
นายมนตรี  บุญยาน
นักการภารโรง
เบอร์โทรศัพท์ 083-0625158

นางมุกมณี แก้วมงคล

แม่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 061-9246027


 

 

ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 5
เมื่อวาน : 58
7 วันที่ผ่านมา : 1060
เดือนนี้ : 2893
ทั้งหมด : 24798
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×