องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักปลัด

 

จ.ส.อ.ณรงค์ศักดิ์ อัคฮาด
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทรศัพท์ 090-2988946
นายมนตรี อินทร์จันทร์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 085-9371627
นางราตรี รูปโฉม
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 098-1046522
นายกฤษฎา บุญสาหัส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ 
พ.จ.อ.สุริยา กีกอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 097-3355368
นายสุทธิศักดิ์ เอี่ยมเดชะศักดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทรศัพท์ 094-5029119
นางสาวกุลจิรา  บุญกัณท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 097-0562741
นายวาณิชย์  ส่องใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 062-8463227
    

ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน ถามะพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอรโทรศัพท์ 061-9368558

 

 
นายชานนท์ ต้นโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทรศัพท์ 080-3859929
 
นางสาวทัศนีย์ สุวะรักษ์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน)
เบอร์โทรศัพท์ 096-4405105
 
นางสาวปพิชญา  งอมสระคู
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล)
เบอร์โทรศัพท์ 094-2760444
 
นายสมร ผลสิน
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำ)
เบอร์โทรศัพท์ 061-5381912
 
นายธีรภัทร ภูคงน้ำ
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานส่งเสริมเกษตร)
เบอร์โทรศัพท์ 080-7234948
 
นายทศพล โคดม
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถยนต์)
เบอร์โทรศัพท์ 080-3579902
 
นายอรุณ ชิมะสิงห์
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานนักการภารโรง)
เบอร์โทรศัพท์ 0
 
 

นางมุกมณี แก้วมงคล

แม่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 061-9246027


 

 

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 50
เมื่อวาน : 84
7 วันที่ผ่านมา : 611
เดือนนี้ : 4242
ทั้งหมด : 82435
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×