องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักปลัด

 ว่าง
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทรศัพท์ นายมนตรี อินทร์จันทร์
 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 085-9371627นางราตรี รูปโฉม
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 098-1046522นายกฤษฎา บุญสาหัส
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 083-8085057พ.จ.อ.สุริยา กีกอง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 097-3355368นายสุทธิศักดิ์ เอี่ยมเดชะศักดิ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทรศัพท์ 083-8050276นางสาวกุลจิรา  บุญกัณท์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 097-0562741
นายวาณิชย์  ส่องใส
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 062-8463227

 
    ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน ถามะพันธ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอรโทรศัพท์ 061-9368558

 

       นายชานนท์ ต้นโพธิ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทรศัพท์ 080-3859929
       นางสาวทัศนีย์ สุวะรักษ์
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน)
เบอร์โทรศัพท์ 096-4405105
       นางสาวปพิชญา  งอมสระคู
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล)
เบอร์โทรศัพท์ 094-2760444
       นายสมร ผลสิน
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำ)
เบอร์โทรศัพท์ 061-5381912
       นายธีรภัทร ภูคงน้ำ
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานส่งเสริมเกษตร)
เบอร์โทรศัพท์ 080-7234948
       นายทศพล โคดม
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถยนต์)
เบอร์โทรศัพท์ 080-3579902
       นายอรุณ ชิมะสิงห์
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานนักการภารโรง)
เบอร์โทรศัพท์ 098-7310399
 
       

 

 

นางมุกมณี แก้วมงคล
แม่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 061-9246027

 

 

 

ว่าง
ว่าง
เบอร์โทรศัพท์

 

 

 

ว่าง
ว่าง
เบอร์โทรศัพท์


 

 

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 0
เมื่อวาน : 141
7 วันที่ผ่านมา : 722
เดือนนี้ : 4103
ทั้งหมด : 100145
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×