องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองมะแซว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองมะแซว
ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูลทั่วไป
                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองมะแซว ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านปริญญา ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ 045-525661 สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลจำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนแบ่งออกเป็น ชาย 22 คน หญิง 21 คน รวมทั้งหมด 43 คน จำนวน ครูทั้งหมด 3 คน ดังนี้
1.นางสาววิลัยพร จารุสิน ตำแหน่ง ครู คศ.1
2.นางสาววิภาดา กุลพรม ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
3.นางสาวลลิตา คำผาลา ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ประวัติความเป็นมา
                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองมะแซว ในปัจจุบันเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว ซึ่งแต่ก่อนเป็นศูนย์ที่กรมศาสนาได้จัดตั้ง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2544 และได้รับเด็กก่อนเกณฑ์อายุ ตั้งแต่ 3 - 5 ขวบ และมีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการดูแลเด็ก และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ปัจจุบันรับเด็กอายุระหว่าง 2-5 ขวบ เพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล และระดับขั้นพื้นฐานต่อไป

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ

ใบสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ใบมอบตัวนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 23
เมื่อวาน : 62
7 วันที่ผ่านมา : 448
เดือนนี้ : 2589
ทั้งหมด : 148943
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×