ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำมะเบื่อห้วยไร่แสงเพชร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำมะเบื่อห้วยไร่แสงเพชร
ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูลทั่วไป
              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำมะเบื่อห้วยไร่แสงเพชร ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนคำมะเบื่อห้วยไร่แสงเพชร หมู่ที่ 6 บ้านคำมะเบื่อ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ก่อตั้งเมื่อวันที่ เปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่เมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 39 คน และจำนวนครูทั้งหมด 3 คน ดังนี้
1. นางสาวกรกนก บุญเสริฐ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
2. นางสาวจิราวรรณ สารทอง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
3. นางสาววาสนา แก้วมงคล ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 18
เมื่อวาน : 213
7 วันที่ผ่านมา : 657
เดือนนี้ : 18
ทั้งหมด : 73444
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×