สมาชิกสภา

นายเกียรติศักดิ์ ทองนอก
ประธานสภาฯอบต.หนองมะแซว


นายอุตตลิต เจริญบุญ
รองประธานสภาฯอบต.หนองมะแซว

 
 

   

   

 
นายประยุทธ กันยารัตน์
เลขาสภาฯอบต.หนองมะแซว
นายสมทรง สุวะรักษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายทศพล ราศรี
ส.อบต. หมู่ที่ 1
 

   

   

 
นายไพโรจน์ ไพบูลย์
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายอุบล กัลยารัตน์
ส.อบต. หมู่ที่ 2
ว่าง
ส.อบต. หมู่ที่ 3
 

   

   

 
นายหวาด ทองคำพงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 3
ว่าง
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายพีรพล ปานุเวช
ส.อบต. หมู่ที่ 4
 

   

   

 
นายหมาย สุขสบาย
ส.อบต. หมู่ที่ 5
ว่าง
ส.อบต.ม.5
นางสาวแพรเพ็ชร ธนูศิลป์
ส.อบต. หมู่ที่ 6
 

   

   

 
นายลมุน นีระเนตร
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายบุญชื่น กาเผือก
ส.อบต. หมู่ที่ 7
ว่าง
ส.อบต. หมู่ที่ 7
 

   

   

 
นายทิน สีคุณ
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นายวิทูรย์ ชินโคตร
ส.อบต. หมู่ที่ 9
นายเสงี่ยม แพงโคตร
ส.อบต. หมู่ที่ 9
 

   

   

 
นายคำพันธ์ สารราษฎร์
ส.อบต. หมู่ที่ 10
นายชาตรี คำนนท์
ส.อบต. หมู่ที่ 11
ว่าง
ส.อบต. หมู่ที่ 11
 

             
นายกงเจียม สุวะทอง
ส.อบต. หมู่ที่ 12
   

 

 

ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 3
เมื่อวาน : 58
7 วันที่ผ่านมา : 1058
เดือนนี้ : 2891
ทั้งหมด : 24796
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×