กองช่าง

 

จ.ส.อ.ณรงค์ศักดิ์ อัคฮาด
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 090-2988946
นายยุทธชัย  ชาวะรักษ์
นายช่างโยธา
เบอร์โทรศัพท์ 093-3466715
นายยุทธผล  คำผาลา
ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 091-6679244
นายเริงชัย อนุกูล
ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง
เบอร์โทร 095-8459318
นายวาที เกศหอม
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานไฟฟ้า)
เบอร์โทรศัพท์ 061-4677428
 

 

ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 17
เมื่อวาน : 21
7 วันที่ผ่านมา : 332
เดือนนี้ : 1242
ทั้งหมด : 13473
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×