สารจากปลัด

                    สวัสดีครับ  วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้  เป็นวารสารฉบับที่สองที่เราชาวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว  ได้จัดทำขึ้น  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์  ข่าวสาร  ความเคลื่อนไหว  ผลการดำเนินงานในปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  การจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  รวมถึงการสรุปผลการดำเนินงานของ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซวในปีงบประมาณที่ผ่านมา  ให้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองมะแซวได้ทราบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว ในปีที่ผ่านมา  นับได้ว่าประสบผลสำเร็จไปแล้ว  ทั้งนี้เพราะได้รับความร่วมมือ  ร่วมใจ  จากทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองมะแซวทุกๆท่าน  กระผม  นายอนันต์ บุญแสง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว มีแนวทางและแผนการดำเนินงานที่จะพัฒนาตำบลหนองมะแซวของเราในทุกๆด้าน  เพื่อต้องการให้ตำบลของเรา  เป็นตำบลที่มีความเข้มแข็ง  และมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับตำบลอื่นๆ  กระผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ในอนาคตจะยังคงได้รับความร่วมมือ  ร่วมใจ  เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับที่ผ่านมา  จนสามารถนำตำบลหนองมะแซวของเรา  ไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องตลอดไป  และหวังว่าวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จะมีประโยชน์  ใช้เป็นข้อมูล  แนวทางในการพัฒนางานในอนาคตต่อไป

 

 

(นายอนันต์ บุญแสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นายอนันต์ บุญแสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 177
เมื่อวาน : 155
7 วันที่ผ่านมา : 868
เดือนนี้ : 2574
ทั้งหมด : 39070
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×