องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ประชาสัมพันธ์ในการลงพื้นจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

       เมื่อวันที่ 26 - 29  มีนาคม  2567   ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน โดยมีนายกัลยา  บุญกัณฑ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว เป็นประธานกล่าวพบปะกับประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2567   ในการจัดโครงการดังกล่าว ได้มีคณะผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ อบต. ,คณะพนักงานจ้างทุกกอง ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว , ผู้นำชุมชน  ,อสมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570)  พร้อมทั้งเป็นการให้บริการนอกสถานที่  เช่น งานด้านกองสาธารณสุข งานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด งานด้านจัดเก็บภาษีต่างๆค่าขยะมูลฝอยฯ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่  ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน และประชาชน  ได้ร่วมกันปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนของตนเอง และร่วมมือกันที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน  เพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาในด้านต่างๆ  จำนวนผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ 328 คน  ผลจาการมีส่วนร่วมทำให้หน่วยงานได้ทราบความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนและในส่วนของประชาชนก็ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่ตำบลหนองมะแซว  จนได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้นำข้อเสนอไปปรับปรุงในแผนดำเนินงาน ประจำปี 2567  พร้อมทั้งจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว ทราบต่อไป

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 24
เมื่อวาน : 62
7 วันที่ผ่านมา : 449
เดือนนี้ : 2590
ทั้งหมด : 148944
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×