หน่วยตรวจสอบภายใน

บทบาทหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน

  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ    ภายใน  อบต.      ที่สังกัดในด้านงบประมาณ   บัญชีและพัสดุ  รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี  การเงิน  ยอดเงิน   การทำสัญญา  การจัดซื้อพัสดุ  การเบิกจ่าย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ   ตรวจสอบการใช้     และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด  และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นายอนันต์ บุญแสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 176
เมื่อวาน : 155
7 วันที่ผ่านมา : 867
เดือนนี้ : 2573
ทั้งหมด : 39069
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×