องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
กองสาธารณสุข

 

นางสาววลัยรักษ์ บุญภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 080-2207206
นายพลธิวัฒน์ สารทอง
นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 087-9598827
นางสาวกัณญาภัค เคนน้อย
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการกองสาธารณสุข)
เบอร์โทรศัพท์ 091-9384829
นายอาคม แก้วมงคล
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน)
เบอร์โทรศัพท์ 088-1183912
นายเอกนิวัฒน์ ทนุจันทร์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานขับรถขยะ)
เบอร์โทรศัพท์ 062-9549889
นายพงษ์กฤต ชมพูศรี
พนักงานขับรถกู้ชีพ
เบอร์โทรศัพท์ 087-9582208
นายสวน ประทุมทอง
พนักงานกู้ชีพ
เบอร์โทรศัพท์ 083-2038235
 
(ว่าง)
พนักงานกู้ชีพ
เบอร์โทรศัพท์ 
นายขจรศักดิ์ วิเศษรัตน์

คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ)
เบอร์โทรศัพท์ 080-4908586

 

 

 

 

 

 

 

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 27
เมื่อวาน : 84
7 วันที่ผ่านมา : 588
เดือนนี้ : 4219
ทั้งหมด : 82412
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×