กองสาธารณสุข

 

นายอนันต์ บุญแสง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 080-2207206
นางสาวนฤมล กัลยารัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ รักษาราชการแทน 
นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 087-4006542
นายจิรายุทธ พัฒนราช
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการกองสาธารณสุข)
เบอร์โทรศัพท์ 088-1019767
นายอาคม แก้วมงคล
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน)
เบอร์โทรศัพท์ 088-1183912
นายเอกนิวัฒน์ ทนุจันทร์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานขับรถขยะ)
เบอร์โทรศัพท์ 062-9549889
นายพงษ์กฤต ชมพูศรี
พนักงานขับรถกู้ชีพ
เบอร์โทรศัพท์ 087-9582208
นายสวน ประทุมทอง
พนักงานกู้ชีพ
เบอร์โทรศัพท์ 083-2038235
นายวงศกร ผลให้
พนักงานกู้ชีพ
เบอร์โทรศัพท์ 065-2643650
นายขจรศักดิ์ วิเศษรัตน์

คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ)
เบอร์โทรศัพท์ 080-4908586

 

 

 

 

 

 

 

นายอนันต์ บุญแสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นายอนันต์ บุญแสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 30
เมื่อวาน : 47
7 วันที่ผ่านมา : 1189
เดือนนี้ : 1056
ทั้งหมด : 34356
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×