โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 กันยายน 2564

*นายคมสัน สีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีสุขภาพ มีอารมณ์ที่ดี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
*ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วน พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ ถามะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะแซว เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการนี้ด้วย

               

               

               

นายอนันต์ บุญแสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นายอนันต์ บุญแสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 29
เมื่อวาน : 47
7 วันที่ผ่านมา : 1188
เดือนนี้ : 1055
ทั้งหมด : 34355
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×