เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (Create happiness and promote the health of the elderly) ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 โดยจัดให้มีกิจกรรมในรูปแบบที่รองรับการเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เช่น ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ กิจกรรมดนตรีบำบัด งานศิลปะประดิษฐ์สำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุในเขตตำบลหนองมะแซวรายใหม่มาสมัครเข้าร่วมเพื่อเป็นนักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตใจที่ดี ต่อไป

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุในเขตตำบลหนองมะแซว มาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลหนองมะแซว

เอกสารประกอบการสมัคร


1.ใบสมัคร

2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

ติดต่อขอรับใบสมัคร

1.โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองมะแซว

2.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

*** สามารถยื่นใบสมัครได้ที โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองมะแซว

โทร. 082-7645159 นายรังสรรค์ บุญกัณฑ์ ประธานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองมะแซว หรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว โทร. 045-525661

ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 17
เมื่อวาน : 21
7 วันที่ผ่านมา : 332
เดือนนี้ : 1242
ทั้งหมด : 13473
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×